Knaagdieren

Ratten en muizen

Muizen en ratten dragen ziektes met zich mee en vormen daarmee een gezondheidsrisico voor de mens. Daarnaast kunnen zij met hun scherpe tanden uw eigendommen aantasten. Genoeg reden om dit knagend ongedierte te weren en te bestrijden. Schakel een professionele plaagdierbestrijder in voor de meest effectieve preventie en bestrijding.

Neem contact op met RTA Plaagdierbestrijding

Muizen

Muizen komen zeer algemeen voor, met name in gebouwen. Ze kunnen zich uitstekend aanpassen aan de omstandigheden. Het zijn zeer goede klimmers waardoor ze overal in gebouwen voorkomen. Ze voeden zich met allerlei producten maar hebben een voorkeur voor granen, spek, kaas, en dergelijke. Ze leven in familieverband in een eigen leefgebied (territorium). Zoals bij alle knaagdieren groeien de beitelvormige voortanden van muizen hun hele leven lang door. Om hun gebit op peil te houden moeten ze dus voortdurend knagen. En dat doen ze dan ook. Elektrische bedrading, waterleidingen en houtwerk zijn geliefde objecten en ze kunnen daarbij kortsluiting (brand), lekkages en machinestoringen veroorzaken. Daarnaast kunnen muizen ziektes overbrengen en vormt hun aanwezigheid een gevaar voor de hygiëne. Door het beschadigen en vervuilen zijn ze daarom zeer ongewenst.

Ratten

Bruine ratten komen zeer algemeen voor. Ratten zijn zogenoemde cultuurvolgers omdat ze zich uitstekend kunnen aanpassen aan de mens. Het zijn goede zwemmers en gravers en ze voelen zich thuis in riolen, op stortplaatsen, bij maïsvelden, enzovoort. Ze voeden zich met velerlei producten (granen, groenten, fruit, vis, diervoeding) en zijn daarom vooral te vinden op plaatsen met een groot (en slordig) voedselaanbod. Bij voorkeur in de omgeving van water.

Ratten geven er de voorkeur aan om zich in de directe nabijheid van de mens en zijn gebouwen, voorraden en afval op te houden. In waterrijke gebieden kunnen ze de overbrenger zijn van de ziekte van Weil. Ook in de intensieve veehouderij kunnen ze diverse ziektes overbrengen. Ze vervuilen en beschadigen voorraden en kunnen door hun knaagdrift (onder meer aan kabels) kortsluiting, lekkages en machinestoringen veroorzaken. Ratten zijn in de directe omgeving van de mens dan ook zeer ongewenst.

Last van kruipende insecten? Bel 0315 - 231 222  of

Neem contact op met RTA Plaagdierbestrijding